top of page

Energy ConFusion 2022 får Kraftkvinnornas jämställdhetsmärkning


Den 1–2 juni arrangeras Energy ConFusion 2022 i Skellefteå, där talarlistan bjuder på en bredd av perspektiv som representerar energiomställningens nyckelaktörer. Nu tilldelas konferensen märkningen Jämställt seminarium, branschnätverket Kraftkvinnornas jämställdhetscertifiering.


Det är en vecka kvar till Energy ConFusion 2022, där årets tema utgår från elektrifieringen i ljuset av klimatkrisen. Med hjälp av dynamiska paneler ska deltagarna tillsammans få diskutera den verkliga omfattningen av elektrifieringen – när norra Sverige genomgår en nyindustrialisering, elbehovet skjuter i höjden och lokaliseringen av konsumtion och produktion förflyttas geografiskt inom landets gränser. En huvudsaklig frågeställning genomsyrar programmet: tänker vi tillräckligt stort?

– Att tänka tillräckligt stort är en utmaning för oss alla som verkar i energibranschen, och nu mer än någonsin behöver vi våga sätta upp modiga, framåtsyftande mål. Det gäller inte bara för teknikimplementering, utan också för kompetensförsörjning och andra mål som bidrar till en hållbar samhällstranformation. Därför är det en självklarhet för oss att alltid verka för jämställd representation i branschen, säger Anna Wolf, elsystemexpert och tillförordnad vd för Power Circle.


Årets Energy ConFusion arrangeras av North Sweden Cleantech i samarbete med Power Circle, med Skellefteå Kraft, ABB, Hitachi Energy och Energimyndigheten som konferenspartners. Sedan starten för projektet har jämställdhet på scen varit ett uttalat mål för konferensens programgrupp.

– Att verka för ökad jämställdhet och mångfald är en av våra kärnfrågor och en nyckel för att den hållbara utvecklingen ska gå framåt. Vi är stolta över att vi uppnått vårt mål om att jämställdhetscertifiera Energy ConFusion, säger Sanna Orellano, Energy cluster manager på Skellefteå Science City/North Sweden Cleantech.


Kriteriet för att tilldelas jämställdhetsmärkningen är en könsbalans på minst 40/60 procent av talarlistan, och överensstämmer med Power Circles egen policy om jämställd representation på scen. Fördelningen mellan talare på scen är i år 47 procent kvinnor och 53 procent män. Det är andra året i rad som Power Circle tilldelas märkningen för evenemang som arrangerats av organisationen.

– Vi är glada över att för andra året i rad kunna belysa och uppmärksamma Power Circles mötesplatser, i år genom Energy ConFusion. Ett sant föredöme som medvetet tänker på jämställdhet och på att synliggöra all kraft och kompetens som finns inom energibranschen, säger Amira El-Bidawi, styrelseledamot för Kraftkvinnorna.

Kraftkvinnorna är ett ideellt nätverk för kvinnor i energibranschen som grundades 2015 för att öka jämställdhet i branschen. Kraftkvinnorna har bland annat lanserat guider för hur företag kan jobba med jämställdhetsarbete.

Commentaires


bottom of page