top of page

Så ska Sverige leda den gröna omställningen


Över 1000 miljarder ska investeras i gröna industrietableringar i norra Sverige de kommande decennierna. Den totala samhällstransformationen kommer sätta hård press på det svenska elsystemet, vilket kräver innovation, storskalig kompetensutveckling samt nya samarbeten och affärsmodeller. Under konferensen Energy ConFusion i Skellefteå samlades branschexperter från hela landet för att diskutera om vi tänker tillräckligt stort kring elektrifieringen.

Henrik Bergström, chef för Public and Regulatory Affairs på Ellevio, berättar att elnätsföretaget anlitat Sweco för en undersökning om vad den kraftigt ökade elförbrukningen fram till 2045 kommer innebära i form av satsningar och kostnader på elnätets infrastruktur. – Rapporten visar en enorm utveckling i Skellefteå och Boden, som toppar listan över elkonsumtion. Här vänds Sverige upp och ner, vilket är intressant ur flera olika perspektiv. Hur ska vi hinna med den här utvecklingen när så mycket ska ske på så kort tid? Det kommer krävas samverkan och översyn av befintliga regelverk, säger Henrik.

Joachim Nordin, vd och koncernchef på Skellefteå Kraft, berättar att man var tidigt ute med att utveckla sitt nät för elintensiv industri och att man därför var väl förberedda för etableringen av Northvolts batterifabrik. – Vi hade jobbat proaktivt och skapat möjligheter för etableringen. Men jobbet är inte klart, vi kommer fortsätta investera i elnätet för vi vill att Skellefteå ska bli epicentrum för elektrifieringen i hela Europa. Fönstret är öppet nu och det gäller att gasa på när vi har chansen, säger Joachim.

Samverkan är nyckeln Tillsammans med Anne Graf, H2 Green Steel, Anton Ekeström, Northvolt, och Björn Jonsson, ABB, samtalade Joachim i ämnet ”Har vi förstått omfattningen av elektrifieringen”. Och kvartetten är överens om att samverkan är vägen framåt. – Det är uppenbart att vi tänker på samma sätt. För tio år sedan tävlade vi mot varandra, men idag är vi överens om att inte kannibalisera på varandra, utan i stället jaga tillsammans, säger Anne Graf och nämner initiativet MindDig som ett exempel.

MindDig är en digital talangportal där man samlar jobb och utbildningar, uppmanar talanger till deltagande i den gröna omställningen och jobbar för att förenkla för alla som tar steget att flytta norrut. Bakom initiativet står LKAB, SSAB, Northvolt, Boliden, Skellefteå Kraft, H2 Green Steel, Mobilaris, Vattenfall och Luleå tekniska universitet. – Portalen är en viktig pusselbit för att attrahera människor till vår region. Elförsörjningen går att lösa tekniskt, utmaningen med kompetensförsörjningen är svårare och här måste vi bli mycket bättre på att få hitflyttade människor att stanna kvar, säger Anne Graf.

Efterlyser tydligare riktning Framtidsprognoserna för Sveriges energibehov har gått från 200 TWh till 500 TWh och under Energy ConFusion diskuterades även växtvärken i elsystemet. Maria Jalvemo, programansvarig på Svenska kraftnät, konstaterar att det är ett väldigt komplext arbete som pågår på flera fronter samtidigt. – Det finns ett jättestort investeringsbehov i elnätet och vi ser ett förändrat produktionsmönster med större andel förnyelsebar el i systemet. Flaskhalsar i nätet ska byggas bort och nya sektorer ska elektrifieras. Och allt ska göras samtidigt. Här krävs skarpa hjärnor och samarbete för att förstå varandras verkligheter, säger Maria som efterlyser en tydligare riktning från regeringen. – Här har vi i branschen ett ansvar att utbilda våra politiker för att öka förståelsen för vad som behöver göras. Här kan vi göra mer, säger hon och får medhåll av Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy. – Branschen är överens om att elkonsumtionen kommer vara fördubblad om 20 år och då krävs det samsyn i hur vi går framåt. Northvolts etablering är ett bra exempel, som närmast liknar ett partnerskap mellan aktörer och intressenter som jobbar ihop i ett projekt. När jag hörde om etableringen första gången trodde jag aldrig att de skulle klara det på så kort tid, men nu är vi där och det tuffar på, säger Tobias.

En annan fråga som diskuterades var hur det ökade produktionsbehovet i hela landet ska tillgodoses. Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät på KTH, konstaterar att produktionen måste öka i södra Sverige. – Vi ska inte vända på kartan, vi ska bygga på alla platser. Med Atlanten utanför oss har vi fantastiska förutsättningar för havsbaserad vindkraft och den kan ge oss stora volymer snabbt. Sedan måste vi komma till rätta med bristen på överföringskapacitet, som skapar frustration, säger Lina.

Uppmaningen: Våga börja satsa Den gröna omställningen sker snabbt och nya lösningar är därför kritiska. Under tredje och sista panelsamtalet diskuterades hur man skapar förutsättningar för nya innovationer och idéer. – Hur brett man än tycker att man vidgar sitt perspektiv, så är det nästan alltid för smalt ändå, säger Greger Ledung, sakkunnig inom batteriforskning på Energimyndigheten. Stor del av diskussionen kom att handla om elektrifieringen av tunga transporter. Bo Normark, strategiansvarig på InnoEnergy, menar att Europas tillverkare av tunga transportbilar gör mycket rätt. – De har ett gemensamt projekt om laddningsstruktur och deras kunskapsmassa är betydande. När det gäller laddningsnätverk på personbilssidan har Tesla Europas bästa laddningsnätverk och det är pinsamt. Så får det inte bli igen, säger han.

Eva Kvist Östgren, chef för ABB E-mobility i Sverige, uppmanar åkerierna att våga satsa direkt. – Sätt inte upp någon generalplan för tio år framåt, utan börja med det som ni känner er trygga med. Fundera på hur ni kan planera transporterna på ett annat sätt och hur ni får upp fyllnadsgraden på bilarna. Alternativet att stå kvar finns inte, då dör man, säger hon. Utvecklingen på vätgassidan avhandlades också. Bo Normark konstaterar att vätgassatsningarna länge drevs enbart på transportsidan, men att man idag har insett att det inte är främst där storskaligheten finns. – Den finns i stället vid industritillämpningarna och här måste någon gå före genom att öka volymerna och på så sätt få ner kostnaderna. Sedan kommer transportsidan att dra nytta av det, säger han.

Eva och Bo uppskattar Energy ConFusion och efterlyser fler liknande konferenser för ett fortsatt erfarenhetsutbyte. – Vi behöver sprida kunskapen och öka nyfikenheten för den omställning som sker, säger Eva. – Och gärna med influenser från andra länder som berättar om hur de löser utmaningarna med sina kraftsystem, avslutar Bo.

Om Energy ConFusion Energy ConFusion är en innovativ mötesplats och konferens för en hållbar framtid. Konferensen arrangeras årligen som ett tvådagarsevent i norra Sverige, och tar avstamp i publikdrivna diskussioner runt elektrifiering och smarta energilösningar som möjliggör den gröna omställningen. Energy ConFusion 2022 arrangeras av North Sweden Cleantech i samarbete med Power Circle. Partners till konferensen är Skellefteå Kraft, ABB, Hitachi, Energimyndigheten.

Comments


bottom of page