top of page

Sverige kraftsamlar under Energy ConFusion 1-2 juni 2022
Elektrifieringen i ljuset av klimatkrisen: tänker vi tillräckligt stort? Det är temat på årets Energy ConFusion, som anordnas i Skellefteå den 1–2 juni. Konferensen fäster stor vikt vid ett nyskapande koncept som utgår från utmanande diskussioner, publikinteraktion och engagemang med deltagarna i centrum. Energy ConFusion 2022 arrangeras av North Sweden Cleantech i samarbete med Power Circle, och anmälan öppnar idag.


Vi står mitt i en revolutionerande omställning till ett elektrifierat och hållbart samhälle – en omställning som sätter hård press på vårt elsystem och kräver innovation, samarbete, nya affärsmodeller och en storskalig kompetenshöjning. Omställningen utmanar inte minst vår förmåga att föreställa oss framtiden: att våga ompröva gamla sanningar om energipriser, energiflöden och vem som tar vilken roll när gränserna mellan energi, transport och industri suddas ut och ritas om.


Energy ConFusion 2022 går av stapeln den 1–2 juni i Skellefteå på Sara Kulturhus. Skellefteå står just nu mitt i en unik samhällsomvandling tack vare Europas största industrietablering som har accelererat Skellefteås och norra Sveriges roll som motor i den gröna omställningen.

- Vi är jätteglada att äntligen kunna arrangera Energy ConFusion 2022 efter två års pandemistopp. Under konferensen kommer vi dels utbyta samtal kring hur de nya gröna industrietableringarna i norr påverkar hela det nationella energibehovet men också erbjuda en möjlighet att ta del av de gröna projekt som drivs i vår region inom energiområdet, säger Sanna Orellano, Energy cluster manager Skellefteå Science City.


Under de två dagarna samlas aktörer från flera olika branscher, offentlig sektor och framtidens nya innovativa bolag, som tillsammans utgör den nya energibranschen. Med utgångspunkt i den elektrifieringsvåg som nu sker i norra Sverige kommer vi tillsammans föra en utmanande och framåtsyftande dialog om den stora omställningen som en hållbar elektrifiering medför.

Programmet är uppdelat på två dagar, där den första dagen utgår från ett nyskapande koncept med publikdrivna seminarier med utmanande paneler och stort fokus på interaktivitet, engagemang och diskussion. Under konferensens andra dag bjuds publiken in till studiebesök hos regionens innovativa industriaktörer.


Nytt för i år är att konferensens främst vänder sig nationellt och att Power Circle går in som medarrangör.

- Elektrifieringen innebär att energisektorn står inför en stor omställning, och den engagerar hela tiden flera branscher och aktörer som behöver dela kunskap och nätverk, våga tänka nytt tillsammans och hitta nya sätt att samverka. Därför är vi på Power Circle glada att gå in som medarrangörer till årets Energy ConFusion, och få testa ett nytt spännande konferensformat som bjuder in till samtal och interaktion, säger Anna Wolf, elsystemexpert och tf. vd för Power Circle.


- Att samarbeta med Power Circle är inspirerande och ger oss möjligheten att ta del av ett hyper relevant nätverk och insikter inom elektrifieringen och bäddar för riktigt spännande dialoger. Säger Sanna Orellano, Energy cluster manager Skellefteå Science city/North Sweden Cleantech.


Anmälan till konferensen öppnar idag. Medverkande panelister meddelas löpande.

Energy ConFusion är en innovativ mötesplats och konferens för en hållbar framtid. Konferensen arrangeras årligen som ett tvådagarsevent i norra Sverige, och tar avstamp i publikdrivna diskussioner om elektrifiering och smarta energilösningar som möjliggör den gröna omställningen.


Om North Sweden Cleantech

North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform som stödjer affärsutvecklingen av bolag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. Satsningen genomförs och finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Västerbotten, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, Vakin, Bostaden, Umeå Kommunföretag, RISE Processum, Skellefteå Science City, Arctic Business, Uminova Innovation och Kompetensspridning i Umeå.


Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


KONTAKT:

Ylva Billing

Business Development Manager

Skellefteå Science City

+46 76 146 50 01

northswedencleantech.se

skellefteasciencecity.se
Comments


bottom of page