top of page

Program 2022

1 juni

Plats: Sara Kulturhus 

 

10.00 Registrering öppen

11.30 Öppning av konferensen

12.00 Block 1 - Har vi förstått omfattningen av elektrifieringen?

Idag står norra Sverige inför en total samhällstransformation när 1000 miljarder kronor investeras i nya industrier som ska möjliggöra Sveriges gröna omställning. En omfattande elektrifiering är helt avgörande för att lyckas, men har vi förstått omfattningen av elektrifieringen när omställningen rullar ut från norr och ner i resten av landet? Vilka fler industrier kommer elektrifieras, nu och i framtiden? Är det möjligt att försörja ytterligare elintensiv industri, eller är det “fullt”? Och vilka regioner står på tur med att följa i norra Sveriges fotspår?

13.00 Fortsatt lunchmingel i foajén

14.00 Block 2 - Växtvärk i elsystemet! / När Sverige vänds upp och ner

Framtidsprognoserna för Sveriges energibehov har gått från 200 till 300 (kanske till och med 500!) TWh. Vad behöver hända i elsystemet fram till år 2045 för att klara den massiva ökningen av energiöverföring – och den geografiska förflyttningen av elbehovet? Hur hanterar vi kapacitetsutmaningarna i närtid, och kan vi komma att ställas inför nya? Och hur ska vi tillgodose det ökade produktionsbehovet i hela landet?

15.00 Fortsatt mingel i foajén

15.45 Startup-scen - Lyssna på intressanta pitchar

16.00 Block 3 - Dags att uppdatera spelreglerna 

Nya lösningar och innovationer är kritiska för att klara klimatomställningen. Hur vågar vi tänka om och skapa förutsättningar för disruption, nya innovationer och idéer – samtidigt som vi ger marknadens aktörer tillräckligt stabila spelregler för att våga investera?

17.00 Fortsatt mingel / After Work på Mandel

19.00 Middag, buffé i foajén

Wind 350x350.gif

2 juni

4 valbara spår

 

9.00 Studiebesök Zero Zun 

(avgår från Sara Kulturhus)

9.00 Studiebesök Northvolt Ett

(avgår från Sara Kulturhus)

 

9.00 Studiebesök - Ett energismart kulturhus

Sara kulturhus är ett av världens högsta trähus och en symbol för Skellefteås världsledande kompetens inom hållbart byggande i trä.  Byggnaden har också ett unikt energisystem som bygger på omtanke – både när det gäller personers välmående och energibehovet i staden. Konceptet är framtaget av Skellefteå Kraft, som utforskar hur tekniska innovationer kan göra fastigheter mer hållbara. Styrtekniken levereras av ABB och samarbetet har resulterat i ett energisystem som inte bara tillgodoser husets energibehov. Systemet delar också med sig - om någon annan del av staden behöver något som huset har mycket av. Genom AI, som håller koll på byggnadens energiflöden, anpassar sig systemet till husets besökare. 
 

9.00 (IN ENGLISH)

ALBATTS – the European bluepeducation and training in the battery value chain.

The ERASMUS + ALBATTS project (https://project-albatts.eu) is a 4-year EC project with 20 partners in 11 countries, is coordinated from Skellefteå and has Northvolt as a partner. The tasks are a) sectoral intelligence concerning what is happening in the European battery sector, affecting new job roles and new skills needs, and b) to address these needs by education development (curricula, new learning material, train-the-trainers concepts, etc). The project’s results so far, with 1,5 years to go of a 4-year project, are presented, and we appreciate feedback, questions and ideas on our results and remaining tasks. Participants will be introduced to new European education, new job roles, new sectoral skills strategies, and the interplay between the European and national levels in these issues. The present European education and initiatives landscape for battery-related education will also be outlined.

11.00 ELIS - Framtidens hållbara flyg

På Skellefteå Airport som är en av världens första fossilfria flygplatser har utvecklingsprogrammet Elektrifierad Luftfart I Skellefteå (ELIS) startat.

Programmet är möjliggjort genom en bred samverkan av aktörer i och utanför regionen och syftar till att accelerera implementeringen av elektrifierad luftfart i regionen men även erbjuda testmöjligheter för utvecklare av teknologi i området.

Genom ELIS ska Skellefteå bli en ledare för kommersiell elektrifierad lufttransport av människor och gods i Sverige och världen.

 

Under dagen får vi möjlighet att se var Sveriges kraftigaste elanslutning installerats, vi får veta varför Skellefteå lämpar sig så bra för testverksamhet av elflygslösningar och om en teststräcka mellan flygplatsen och Northvolt för elektriska vertikalstartande flygfarkoster. (eVTOL) 

 

12-13 Lunch

 

13.00 Bussar avgår från Campus till Skellefteå Airport 

13.30-15 Skellefteå Airport - studiebesök utifrån ELIS

En 100% förnybar elbilspool

Vi på Skellefteå Kraft vill driva på omställningen till förnybar kraft. Det är därför vi lanserar en 100 % förnybar elbilspool där alla får tillgång till våra elbilar.

Elbilarna i elbilspoolen används under dagtid som vanligt i Skellefteå Krafts dagliga verksamhet. Efter arbetstid och på helger är det bara att tuta och köra och se hur de moderna elbilarna kan funka i din vardag.

Syftet med initiativet är att driva på utvecklingen av ett samhälle som drivs av 100 % förnybar kraft genom att ge alla i Skellefteå en möjlighet att prova en elbil.

Läs mer om initiativet på skekraft.se/SK100

bottom of page