top of page

PROGRAM & MEDVERKANDE 2022

Elektrifieringen i ljuset av en klimatkris: 

Tänker vi tillräckligt stort?

Elektrifieringen i ljuset av klimatkrisen utmanar vår förmåga att föreställa oss framtiden. Den kräver att vi omprövar gamla sanningar om energiflöden, energipriser och vem som tar vilken roll när gränserna mellan energi, transport och industri suddas ut och ritas om. Allt detta sätter hård press på vårt elsystem och kräver innovation, nya samarbeten, affärsmodeller och en storskalig kompetensutveckling.

 

Under Energy ConFusion 2022 samlar vi hela landets energibransch, offentlig sektor och aktörerna bakom framtidens nya innovativa bolag i en utmanande, interaktiv och framåtsyftande dialog med deltagarna i fokus – för att tillsammans tänka tillräckligt stort kring hur vi möjliggör den gröna omställningen.

ÖPPNING AV KONFERENSEN

Kristina S Johnsson.jpeg

KRISTINA SUNDIN JONSSON

Kommundirektör i Skellefteå kommun

Pressbild Lorents Burman 01.jpg

LORENTS BURMAN

Kommunstyrelsens ordförande Skellefteå kommun

Rickard Carstedt.jpg

RICKARD CARSTEDT

Ordförande i regionala utvecklingsnämnden

BLOCK  #1 

Har vi förstått omfattningen av elektrifieringen?

Idag står norra Sverige inför en total samhällstransformation när 1000 miljarder kronor investeras i nya industrier som ska möjliggöra Sveriges gröna omställning. En omfattande elektrifiering är helt avgörande för att lyckas, men har vi förstått omfattningen av elektrifieringen när omställningen rullar ut från norr och ner i resten av landet? Vilka fler industrier kommer elektrifieras, nu och i framtiden? Är det möjligt att försörja ytterligare elintensiv industri, eller är det “fullt”? Och vilka regioner står på tur med att följa i norra Sveriges fotspår?

Innehållet uppdateras löpande.

PANELDELTAGARE

Anne Profilbild (kopia).jpg

ANNE GRAF

 VP Infrastructure Services, H2 Green Steel

Anne Graf har en bakgrund inom elintensiv industri på Meta/Facebook och Hydro66, och har tidigare arbetat med investeringsfrämjande, public affairs och kommunikationsfrågor i Norrbotten, Bryssel och London. Nu är Anne är ansvarig för infrastrukturtjänster på H2 Green Steel där syftet med den första investeringen i Boden är att ställa om ståltillverkningen och därmed bidra till att bända den globala utsläppskurvan neråt.

Anton Ekeström.jpg

ANTON EKESTRÖM

Senior Director Supply Chain Management på Northvolt Ett

Anton Ekeström har en bakgrund som energiingenjör inom kraftindustri från ABB, och var en av de allra första att anställas på Northvolt. Han har sedan starten 2016 varit en nyckelperson, framförallt inom affärsområdet energilagring. Sedan november 2021 sitter han i ledningsgruppen för Northvolt Ett som Senior Director Supply Chain Management.

Joacim Nordin.tif

JOACHIM NORDIN

Vd och koncernchef Skellefteå Kraft

Joachim Nordin är sedan 2019 vd och koncernchef vid Skellefteå Kraft, landets femte största energibolag med en omfattande energiproduktion från vatten, vind och bioenergi. Han har tidigare haft ledande positioner inom Scania i Sverige och Brasilien, Ferruform och Franke och styr koncernen mot 100 procent förnybart genom tillitsfullt ledarskap.

Björn Jonsson.jpg

BJÖRN JONSSON

Affärsområdeschef, ABB Process Automation

Björn Jonsson är chef för affärsområdet ABB Process Automation i Sverige och Hub Manager för divisionen Process Industries i norra Europa, som är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Sedan han började på ABB 2003 som trainee och driftsättningsingenjör har han haft flera ledande positioner inom service och försäljning, både i Sverige och globalt. Björn har en civilingenjörsexamen i elektroteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan och en MBA-examen.

BLOCK #2

Växtvärk i elsystemet!

Framtidsprognoserna för Sveriges energibehov har gått från 200 till 300 (kanske till och med 500!) TWh. Vad behöver hända i elsystemet fram till år 2045 för att klara den massiva ökningen av energiöverföring – och den geografiska förflyttningen av elbehovet? Hur hanterar vi kapacitetsutmaningarna i närtid, och kan vi komma att ställas inför nya? Och hur ska vi tillgodose det ökade produktionsbehovet i hela landet?

Innehållet uppdateras löpande.​

PANELDELTAGARE

Linda Bertling Tjernberg.jpeg

LINA BERTLING TJERNBERG

Professor i elkraftnät på KTH och föreståndare för KTH:s energiplattform

Lina Bertling Tjernberg är professor i elkraftnät på KTH och föreståndare för KTHs energiplattform. Hennes forskning syftar till att utveckla framtidens fossilfria flexibla energisystem och hon har speciellt intresse i metoder för tillförlitlighet och prediktivt underhåll med olika tillämpningar för elkraftsystemet och dess komponenter. 

Hon är mottagare är utmärkelsen Årets Kraftkvinna 2021.

JAx220325x1249 (1).jpg

MARIA JALVEMO

Programansvarig på Svenska kraftnät 

Maria Jalvemo har en bred bakgrund inom stora infrastrukturprojekt, både inom energibranschen och exempelvis väg och järnväg. Hon har främst jobbat i projektens förstudie- och planeringsfaser där man slår fast förutsättningar och utformning. I grunden är hon civilingenjör i maskinteknik från KTH, med inriktning mot miljöledning och konstruktion. De senaste dryga 5 åren har hon arbetat på Svenska kraftnät i olika linjechefsroller, men sedan årsskiftet har hon rollen som Programledare. Det program Maria leder heter Fossilfritt övre Norrland och syftar till att förstärka transmissionsnätet för att möjliggöra industrins energiomställning i norra Sverige. I programmet har Svenska kraftnät lovat att förkorta ledtiderna för sina investeringar med hälften, jämfört med normalt.

Tobias Hansson_Hitachi Energy Sweden AB.jpg

TOBIAS HANSSON

Vd för Hitachi Energy

Tobias Hansson är från och med 14 februari nytillträdd vd på Hitachi Energy i Sverige, med ca 4400 medarbetare. Tobias har en lång erfarenhet inom energibranschen. Efter sin civilingenjörsexamen i maskinteknik från Luleå tekniska universitet började han som trainee på ABB 2002. Sedan dess har han haft flera ledande befattningar inom ABB, Hitachi ABB Power Grids och Hitachi Energy, både i Sverige och Tyskland.

Bild Henrik Bergström.jpg

HENRIK BERGSTRÖM

Chef för Public and Regulatory Affairs på Ellevio

Henrik Bergström är chef för Public and Regulatory Affairs på Ellevio och har varit verksam inom energibranschen i snart nästan tjugo år. De senaste tio åren har Henrik arbetat med policyutveckling och regleringsfrågor framförallt i Sverige inom elnät, energi och klimat. 

Y2A0182-150x150.jpg

LINA KINNING

Ansvarig för systemfrågor, havsbaserad vindkraft och EU-policy på Svensk Vindenergi

Lina Kinning är ansvarig för systemfrågor, havsbaserad vindkraft och EU-policy på Svensk Vindenergi. I botten är hon kemiingenjör med en master i hållbart företagande och har en bakgrund på Energimyndigheten och på regeringskansliet, där hon bl a arbetade med elektrifieringsstrategin, vätgas, e-mobility och energieffektivisering. Aktuellt för Svensk vindenergi nu är att driva frågor om proaktiv elektrifiering för omställning och att lyfta vindkraftens systemnytta.

BLOCK #3

Dags att uppdatera spelreglerna

Nya lösningar och innovationer är kritiska för att klara klimatomställningen. Hur vågar vi tänka om och skapa förutsättningar för disruption, nya innovationer och idéer – samtidigt som vi ger marknadens aktörer tillräckligt stabila spelregler för att våga investera?

 

Innehållet uppdateras löpande.​

PANELDELTAGARE

Cecilia-Wallmark-ltu.jpg

CECILIA WALLMARK

Verksamhetsledare för LTU:s vätgassatsning CH2ESS

Luleå tekniska universitets vätgassatsning CH2ESS har fått en ny verksamhetsledare, teknologiedoktor Cecilia Wallmark, ett erkänt namn inom vätgasområdet i världen. Hon har över 20 års erfarenhet inom teknikområdet vätgas och bränsleceller i Sverige och även internationellt. Nu senast kommer hon från Sweco, där utvecklingen av vätgasområdet varit hennes fokus i många år.

Bo Normark.jpg

BO NORMARK

Strategiansvarig KIC InnoEnergy

Bo har mångårig industriell erfarenhet från ABB och var även under många år VD för Power Circle. De senaste 10 åren har han huvudsakligen arbetat för EIT InnoEnergy, där hans arbete går ut på att stödja startupföretag inom det hållbara energisystemet. Han har en central roll i skapandet och upprätthållandet av EU Battery Alliance, som samordnar alla satsningar på batterivärdekedjan i Europa. Verksamheten är helt inriktad på energisystem och hur vi kan använda elektrifieringen av industri, transporter och energi till att bygga ny industri. Han är även ledamot av IVA samt hedersdoktor på KTH.

Eva Kvist-Östgren.jpg

EVA KVIST ÖSTGREN

Chef för ABB E-mobility i Sverige

Eva Kvist Östgren är chef för ABB Sveriges e-mobilityverksamhet och har över 30 års erfarenhet från olika ledande roller inom teknikbolaget ABB. ABB är global ledare inom elfordonsinfrastruktur och erbjuder ett komplett utbud av ladd- och elektrifieringslösningar för elfordon och har sedan 2010 sålt över 680 000 laddare på över 85 marknader. Eva driver ett säljnära och strategiskt team som arbetar på en marknad som växer för varje dag.

GREGER_LEDUNG_4774.jpg

GREGER LEDUNG

Sakkunnig batteriforskning på Energimyndigheten

Greger Ledung har de senaste femton åren drivit batterifrågor bland annat genom Batterifondsprogrammet, deltagande i statliga utredningar och regeringsuppdrag. Han har också representerat Sverige i EU-forum, hanterat Sveriges IPCEI-satsningar och hanterat stödet till Northvolt från förstudiestadiet.

Moderatorer

JohannaBarr2021.jpg

JOHANNA BARR

Vice vd för Power Circle

Johanna Barr är elsystemexpert och vice vd för Power Circle. Hon är civilingenjör i energisystem med inriktning mot elnät och förnybar kraftproduktion. Johanna har tidigare arbetat med strategi och utbyggnad av laddinfrastruktur. På Power Circle arbetar hon främst med frågor som rör elektrifiering av transporter, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering.

Erik Wallner.jpg

ERIK WALLNÉR

Ingenjör i hållbara energisystem och grundare av Solcellskollen

Erik Wallnér är ingenjör i hållbara energisystem och en av grundarna av konsumenttjänsten Solcellskollen.se. Erik har även lett sjuttiotalet intervjuer om framtidens energisystem med forskare, entreprenörer och andra nyfikna i Solcellskollens podcast.

bottom of page